Entegre Yönetim Sistem Politikamız

• Tüm süreçlerimizde Kalite, Çevre, İSG ve Enerji konularında sorumlu olduğumuz, tüm yasal gerekliliklere ve şartlara uymayı, gerekli kaynakları temin ederek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
• Müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri memnuniyetini artırmayı,
• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içinde kalite hedeflerine ulaşmayı,
• Ürünlerimizin kalitesini tüm süreçlerde sürekli iyileştirip geliştirerek güvenilir hizmetler oluşturmayı,
• Çalışanlarımızın yeteneklerini, sunduğumuz eğitimlerle geliştirmeyi,
• Çevreye ve topluma saygılı, duyarlı; sadece atıkların bertarafına yönelik değil atık ve doğal kaynak tüketimini azaltma yoluna giderek üretim yapmayı,
• Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı izleyip geliştirmeyi,
• İş kazası ve meslek hastalıkları gibi risklere karşı tedbirler alarak tüm çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve düzeni sağlamayı,
• Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanıp, yenilenebilir enerji kaynaklarını kazanarak enerji verimliliğini artırmayı taahhüt ediyoruz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI